FEN MEMURLUĞU

FEN MEMURLUĞU

UMUT TAN GÜÇLÜ

  


İmar planları yapmak ve uygulamak

Kamulaştırma hizmetleri

Proje ve harita işlemleri

Park-Bahçe, mesire ve çocuk oyun alanları bakımı

Şehir içi peyzaj çalışmaları

Çevre düzenlemesi ve kentsel tasarım

Ağaçlandırma hizmetleri

18.madde uygulamaları

Yapı ruhsatları ve Yapı Kullanma izinleri

Yapı denetimleri

Yapım işlerinin projelendirilmesi

Yol yapımı (Cadde, bulvar ve kaldırımlar)

Yol Kaplaması

Otopark alanları yapımı

Park, bahçe, çocuk oyun alanları yapımı

Sosyal kültürel amaçlı tesisler yapımı

Trafik işaretleri ve levhaların yerleştirilmeleri

Sinyalizasyon hizmetleri

Kanalizasyon hattı ve atık suların arıtılması

Hava Kirliliği kontrolü