İLKELERİMİZ

.      İnsana öncelik veren,

·      Dürüst, tarafsız ve adalet ilkesine bağlı olan,

·      Kaynakların etkinliğini ve verimliliğini sürekli artıran,

·      Kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkan,

·      Katılımcı bir yönetim anlayışı ile güvenilir, açık, şeffaf ve hesap verebilen,

·      Teknolojik ve bilimsel metotları kullanan,

·      Kalite ve yönetim sistemini sürekli iyileştiren

·      Sosyal belediyecilik anlayışını hayat geçiren

·      Güler yüzlü ve yapıcı bir hizmet anlayışı sunan,

·      Tüm faaliyetlerde çevreye duyarlı olan,

·      Kendini sürekli geliştiren,

·      Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonlu olan,