DEREÇİNE BELEDİYESİ İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ASKI TUTANAĞI

09.12.2020 11:14

Afyonkarahisar İli, Sultandağı İlçesi, Dereçine Belediye sınırlarında Y=609 690 – 611 050, X=4 262 270 – 4 264 250 koordinatları arasında kalan alanı kapsayan DEREÇİNE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ UİP 03681560 plan işlem numarası ve DEREÇİNE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ UİP 03527280 plan işlem numarası ile İmar Planı Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca Belediye Meclisinin  03/12/2020 tarih ve 28 (Yirmi Sekiz) sayılı kararı ile onaylanmıştır. İmar Planları 3194 sayılı İmar Kanunun 8.Maddesi uyarınca 09/12/2020 ile 09/01/2021 tarihleri arasında 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Ayrıca Belediyemiz internet sitesinde duyurular kısmından da ilan edilmiştir. (http://www.derecine.bel.tr/) 09/12/2020

Askı Çıkış Tarihi : 09/12/2020

 

 

DEREÇİNE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Plan Linki : http://e-plan.gov.tr/Aski/Plan?pinId=UİP-03681560

 

 

DEREÇİNE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Plan Linki : http://e-plan.gov.tr/Aski/Plan?pinId=NİP-03527280

Diğer Duyurular